Κωνσταντίνος Παπαγεωργίου (τεχνική υποστήριξη)

Ο Κωνσταντίνος Παπαγεωργίου γεννήθηκε στην Πάφο το 1986. ​Σπούδασε Μηχανικός Υπολογιστών στην Πάτρα και εργάζεται ως προγραμματιστής Java/Android. Η αγάπη του για την τέχνη τον έφερε κοντά στο Κέντρο Τεχνών Κίμωνος, όπου και γεννήθηκε η ιδέα για συνεργασία στο τεχνολογικό κομμάτι του project.

Konstantinos Papageorgiou (technical support)

Konstantinos Papageorgiou was born in Pafos, in 1986. He studied Computer Engineering in Patras, Greece, and he now works as a Java/Android developer. His love for everything to do with art has brought him closer to Kimonos Art Center, where the idea for collaboration on the project's technological aspect was hatched.