Το Μεγάλο Μωσαϊκό είναι ένα πρότζεκτ της Πολιτιστικής Πρωτεύουσας ΠΑΦΟΣ2017. Ξεκινά από την πρόταση ότι η Πάφος είναι ένα μεγάλο μωσαϊκό και οι άνθρωποί της οι ψηφίδες που το συνθέτουν.

Επιχειρεί να λειτουργήσει ως μια αποδομημένη αναπαράσταση του κοινωνικού της προσώπου. Άνθρωποι από διάφορες κοινωνικές ομάδες που ζουν στην Πάφο θα κληθούν να ηχογραφήσουν ιστορίες. Αυτές οι ιστορίες μπορούν να έχουν οποιοδήποτε περιεχόμενο: αναμνήσεις από τη ζωή τους, από τη χώρα όπου γεννήθηκαν, από την οικογένεια τους, παραμύθια που ξέρουν, ιστορίες που άκουσαν, κουτσομπολιά κλπ.

Στη συνέχεια, το ηχογραφημένο αυτό υλικό θα υποβληθεί σε επεξεργασία και μια επιλογή αφηγήσεων θα δοθεί σε καλλιτέχνες οι οποίοι καταπιάνονται με διαφορετικές μορφές έκφρασης ο καθένας. Από αυτούς θα ζητηθεί να επενδύσουν εικαστικά (είτε ως εικονογράφηση, είτε ως εικαστική ερμηνεία) στις αφηγήσεις αυτές, με απαραίτητη προϋπόθεση να συναντήσουν και συνεργαστούν για τη δημιουργία του έργου τους με τον αφηγητή της ιστορίας που θα τους ανατεθεί.

Η τελική εκθεση θα λάβει χώρα στο Χάνι του Ιμπραήμ στο κέντρο της Πάφου και θα είναι ένα μωσαϊκό των έργων που δημιουργήθηκαν.

The Big Mosaic is a project of the European Capital of Culture PAFOS2017. It begins with the proposition that Paphos is a big mosaic, and people are the chippings that compose it. The project is intended to function as a deconstructed representation of the social face of the town. People from various social groups who live in Paphos will be asked to record stories. Those stories can be anything: memories from their lives, from their countries of origin, from their families, fairy tales, stories they heard, gossip etc.

Next, this recorded material will be processed and a choice of about 10 stories will be assigned to an even number of artists coming from various disciplines. These artists will be asked to invest visually (either by illustrating or by interpreting visually) on these narrations. They will have to do so in association with the person who narrates the story they are working on.

The final exhibition will take place at Ibrahim Khan in the center of Paphos and will be a mosaic of the works created during this process.

Περιγραφή

Description